Sapņu spalva ir latviešu-franču ģimenes izveidota izdevniecība, kas radusies, īstenojot senlolotu sapni rakstīt, tulkot un ilustrēt tieši jaunākajai paaudzei veltītas grāmatas.                                                                                          


Paralēli aizraujošam stāstam katrā mūsu grāmatā bērni kopā ar vecākiem varēs iepazīties ar kādu valodas vai kultūras aspektu. Grāmatas bagātīgi ilustrējuši profesionāli mākslinieki.